نیازمندیهای صنعت ساختمان


پله گرد

راهنمای خرید پله گرد

پله های ساختمانی همواره پیرو چارچوب سنتی خود نبوده و گاهی به تناسب محل نصب یا کاربرد آن ملزم به تغییر شکل ظاهری و استخوان بندی می شوند . یکی از این استثنائات که در قالب پله گرد خود نمایی می کند ، زمانی حادث می شود که دو طبقه مد نظرمان فضایی کافی برای ساخت پلکانی مرسوم را نداشته باشند . در این شرایط پله گرد که بخشی از یک دایره فرضی بوده و به شکل دورانی حول محوری مرکزی گسترش می یابد ، علاوه بر عدم اشغال محیط زیادی از فضای در دسترس خود ، نمایی بسیار جالب و چشم نواز به آن می بخشد لذا بی دلیل نیست که نام دیگر این پله “دکوراتیو ” بوده و عده ای با وجود امکان نصب پله ای سنتی ، باز هم از اینگونه پلکان استفاده می کنند . اینگونه پله ها که از زمان های دور در قالب پلکان مناره های مساجد ، برج های دیده بانی ، قلعه های استوانه ای و سایر سازه های عمودی کم عرض استفاده می شده است ، امروزه در قالب راه های مواصلاتی طبقات مختلف در ویلا ها و سازه های دوبلکس ، راه پله های فرار و راهروهای کم تردد مورد استفاده قرار می گیرند .