نیازمندیهای صنعت ساختمان


ترمز پله

راهنمای خرید ترمز پله

یکی از اهدافی که دانشمندان ، صاحبنظران و فعالان حوزه مکانیک در پی آن هستند ، کاهش اصطکاک موجود میان سخت افزارهای مختلف در تجهیزات مکانیکی به منظور کاهش اتلاف انرژی و در پی آن مصرف بهینه سوخت می باشد . به عنوان مثال یک شرکت خودرو سازی برای کاهش مصرف بنزین محصولات خود ، با کاهش درگیری سیلندر و پیستون های محصول ، تمامی توان پیستون را صرف ورود و فشرده سازی سوخت کرده و با کاهش اصطکاک میان این دو عضو دیرگیر مقداری از انرژی لازم برای پس زدن دیواره سیلندر را ذخیره می کند . با استناد به این مثال ، نبود اصطکاک امری مطلوب و اقتصادی برآورد می شود ، اما نباید فراموش کرد که این مثال نمونه ای همه جانبه نمی باشد . در نمونه ای دیگر به قدم زدن خود توجه کنید ، در این مثال عامل اصلی حرکت شما اصطکاک است ، چرا که اگر این عامل وجود نداشت شما بر روی سطح مذکور لیز می خوردید . با توجه به این دو مثال ساده می توان دریافت که اصطکاک در مواردی مفید و در مواردی مضر است . در همین رابطه زمانی که قصد حرکت بر روی پله های سنگی یک سازه را داریم ، کوچکترین لغزشی که به بر هم خوردن تعادل یا افتادن ما بیانجامد ، می تواند به بهای جانمان تمام شود ، در نتیجه انواع پلکان و سطوحی مشابه از جمله اماکنی هستند که وجود اصطکاک در آن ها به شدت لازم است . از مهمترین اقدامات رایج برای حصول این ناهمواری می توان به ساب غیر منظم و کنترل شده سنگ ها ، فرش کردن آن و استفاده از ترمز پله اشاره کرد که سد راه کاربران برای لغزش می گردد .