نیازمندیهای صنعت ساختمان


پله، نرده و حفاظپله، نرده و حفاظ

پله، نرده و حفاظ زمانی که از یک ساختمان و ساخت آن سخن می رانیم ، عده فراوانی متراژ آن را در اولویت قرار داده ، عده ای منطقه احداث آن و هزینه هر متر زمین را متصور می شوند و عده دیگری نیز امکانات و ویژگی های خود سازه را مورد بررسی قرار می دهند . اگرچه این فاکتورها مهم بوده و ارزیابی بهای نهایی یک ملک نیز به این عوامل بستگی دارد ، اما برخی از ادوات و مصالح ساختمانی هستند که در سایه پارامترهای مهمتر جای مانده و به جز در شرایط اضطرار یا تخریبشان به آن ها مراجعه نمی شود . پله، نرده و حفاظ به عنوان گوشه ای از این تجهیزات ، اجزایی از ساختمان می باشند که در نگه اول زندگی بدون آن ها نیز جریان دارد ؛ پله ای که اگر نباشد آسانسور جایگزین آن می شود ، نرده ای که بی کمک آن نیز می توان در راهرو ها بالا و پایین رفت و حفاظی که به منظور جلوگیری از تهاجم سارقین و متجاوزان به حریم شخصی نصب می شود . عدم توجه به این متغیرها و امید به عدم نیاز به آن ها سبب خواهد شد تا بسیاری از وسایل دیگر زندگی نیز غیر ضروری به نظر برسند . به عنوان مثال می توانیم از رنگ خانه به عنوان عاملی غیر ضروری بپرهیزیم چراکه در نهایت تبله کرده یا آلوده می شود و یا نمای ساختمان را با متدهای مرسوم آراسته نکنیم، چرا که می دانیم بر روی نمای داخلی و زندگی روزمره ما تاثیری نخواهد داشت. پیشروی با این طرز فکر سبب خواهد شد تا انتها مقدار زیادی از سرمایه مد نظرمان را صرفه جویی کرده باشیم ، اما فقدان برخی از این متغیر ها باعث صرف هزینه های بیشتری در آینده می شود . پس با تجدید نگاه خود به این مقوله اذعان می کنیم که پله – چه پلکان سنگی مرسوم و چه پلکان مدور خروج – به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از ساختمان ها ، وظیه انتقال افراد به طبقات مختلف را بر عهده داشته و به کمک نرده های آن این انتقال برای خردسالان یا افراد کهن سال مهیا می شود . در همین راستا نیز نرده های محافظ فلزی هم برای افزایش سطح ایمنی حیاط های بزرگ ، پارکینگ و همچنین بالکن ها و پنجره های مشرف به خیابان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .