نیازمندیهای صنعت ساختمان


گچ و سیمان

راهنمای خرید گچ و سیمان

همانطور که درکارخانه های پیشرفته ساخت مصالح آماده ، کارشناسان فنی با کمک آنالیز خصوصیات مواد ، آزمون و خطا ، محاسبه و یا ترکیب موادی جدید در یکدیگر به دنبال ساخت چسبی قدرتمند ، ارزان قیمت ، کاربردی و بی ضرر برای محیط زیست می باشد ، کارشناسان تجربی (معماران یا کارگران ساختمانی) نیز به نحوی دیگر در پی حصول ملاتی قدرتمند می باشند . این افراد با ترکیب گچ و سیمان به عنوان دو عضو تاثیر گذار در ساخت یک بنا به نسبت های گوناگون ، به ساخت ماده ای ترکیبی با اهدافی خاص مبادرت می ورزند . گچ به عنوان ماده اصلی نازک کاری ، سطح دیواره های بلوکی را پوشانده و سازه در دست احداث را از محیطی بی نظم و خشن ، به محیطی شیک و قابل اسکان تبدیل می کند . از سویی دیگر سیمان به عنوان ماده اصلی سفت کاری سازه و چسبی برای کنار هم نگاه داشتن قطعات ساختمان ماده ای غیر قابل جانشین در ساختمان سازیست . حال ترکیب این دو ماده به نیت ساخت ملاتی قدرتمند با داشتن ویژگی هر دوی آن ها (به عنوان مثال قدرت چسبندگی سیمان و خاصیت زودگیری گچ) از جمله اقداماتیست که در پروژه های ساختمانی کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد .