نیازمندیهای صنعت ساختمان


پوکه معدنی

راهنمای خرید پوکه معدنی

پوکه معدنی سنگی آتشتفشانی و متخلخل – همانند سنگ پا- می باشد که به علت حفره های فراوان دارای وزن سبکی می باشد . زمانیکه که یک عنصر طبیعی دارای وزن کم و مقاومت بالایی باشد ، بی تردید می تواند در صنایع عمرانی مورد استفاده قرار گیرد . پوکه معدنی با حفظ خاصیت آلی خود ، دارای چگالی کمتر از 1 می باشد ، به عبارتی دیگر این ماده دارای چنان وزن سبکیست که روی آب شناور می ماند . اصلی ترین وظیفه پوکه معدنی در ساختمان سازی پر کردن فضاهایی خالی برای رسیدن به ارتفاع مطلوب مانند شیب دار یا هم سطح کردن سقف ها ، ساخت بتن یا پر کردن سطوح خالی پیرامون لوله های ساختمانی می باشد . حال سوالی که مطرح می گردد این است که چرا در این مواقع از ماده ای مانند خاک که فراوان و ارزان تر است استفاده نمی شود ؟ همانطور که اشاره شد ، پوکه ها دارای حفره های فراوانی روی سطح خود می باشند ، این ویژگی سبب می شود تا وزن آن کم شده و از سویی دیگر عایقی برای انتقال حرارت و صدا باشد ، این در حالیست که با مرور زمان و اعمال فشار نیز فشرده نشده و تا سال های طولانی کیفیت خود را حفظ می کند .