نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • ماسه بادی
 • ماسه بادی
  • تلفن تماس: 09127985824
  • همراه: 09127985824
  • قیمت: 1.500.000
  • ارائه دهنده: نوری
  • شهر: تهران

پودر بند کشی

راهنمای خرید پودر بند کشی

پودر بند کشی یا درز گیری به مجموعه ای از مشتقات سیمان به انضمام برخی مواد شیمیایی و معدنی گفته می شود که وظیفه انسداد فضاهای خالی بین دو کاشی را بر عهده دارند . به خوبی می دانیم که وجود حفره میان دو عنصر پوششی در ساختمان (مانند قطعات سنگ ، سرامیک ، کاشی ، موزائیک ، آجرنما و …) به معنی امکان نفوذ آب و رطوبت به داخل آن می باشد . شاید در وهله اول وجود چنین ضایعه ای به چشم نیامده و مهم جلوه نکند ، اما به مرور زمان و تکرار این امر نه تنها قطعه مذکور از جای خود کنده شده و زمینه ساز تخریب قطعات همسایه خود نیز می شود ، بلکه به ساختار درونی سطح زیرین و یا دیوار پشت خود نیز آسیب زده که در مواقعی خسارات سنگینی به جای خواهد گذاشت . لذا با استفاده از پودر بند کشی استاندارد که دارای چسبندگی فراوانی بوده و بدون انبساط و انقباض در دماهای مختلف مانع ورود آب به شکاف های مذکور می شود ، می توان به عمر مفید مصالح – بویژه در سرویس های بهداشتی – افزود .