نیازمندیهای صنعت ساختمان


خاک

راهنمای خرید خاک

شناخت خاک به عنوان بستر اصلی ساخت یک سازه یکی از مهمترین پیشنیاز های انجام امور عمرانی می باشد . تناسب سازه مد نظر با جنس خاک ، شناسایی و ثبت ویژگی های آن ، قابلیت انتقال ، مکانیک سنگ و ده ها عامل دیگر در علوم شهرسازی از چنان اهمیتی برخوردار است که یکی از زیر شاخه های مهندسی عمران (مهندسی ژئوتکنیک) را به خود اختصاص داده است . مجموعه های متخصص این کار که فعالیت خود را از زمان تخریب و پس از تخلیه نخاله های ساختمانی تا انتهای گودبرداری انجام می دهند ، با بررسی علمی ساختار خاک (به طور مثال تعیین رسی ، سیلتی ، ماسه ای و اسکلتی بودن زمین) عمق گودبرداری را سنجیده و در صورت مغایرت بستر مورد نظر با تعداد طبقات ساختمان یا عدم رعایت نکات ساختاری ، اقدامات ایمنی لازم را انجام می دهند . از دیگر فعالیت های مربوط به زمین بستر ساختمان که در پروژه های عظیم به چشم می خورد نیز می توان به نیلینگ و انکراژ اشاره کرد که استحکام شالوده یک ساختمان را تضمین می کنند .