نیازمندیهای صنعت ساختمان


گلخانه

راهنمای خرید گلخانه

با استناد به آمار و ارقام و رجوع به حافظه خود درمیابیم که آلودگی هوا و وجود ذرات مضر معلق در آن در سال های اخیر به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ کشورمان –حداقل در سال های بقای خود-  رسیده است . با قرارگیری ایران در رتبه های نخست آلودگی هوا و به طبع آن شهرهای متعددی از کشورمان در لیست مخصوص به خود ، اهمیت توجه به ساختار تنفسی و دریافت هوایی پاکیزه بیش از پیش خودنمایی می کند . در شرایطی که کاری از دست مسئولین ساخته نیست ، ارائه جدی برای مقابله با آن وجود ندارد و از هم مهمتر عده ای از هموطنانمان نیز به رعایت اصول پیشگیرانه پایبند نمی باشند ، شاید استفاده از گلخانه های طبیعی در مقیاسی کوچک قدمی هرچند کوتاه در جهت ادای دین خود به جامعه و تامین هوای پاکیزه برای مصارف شخصی باشد . در همین رابطه مجموعه های فراوانی در تارنمای “بیلدهال” قابل شناساییند که با ساخت گلخانه مذکور ، علاوه بر ایجاد محیطی با طراوت و مطبوع ، جلوه بصری محل زندگی شما را نیز بهبود می بخشند .