نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • نمای سرامیک خشک
 • نمای سرامیک خشک
  • تلفن تماس: ۸۸۶۴۷۶۰۲ (۰۲۱) و ۸۸۶۴۷۶۰۳ (۰۲۱) و ۸۸۶۴۷۷۶۲ (۰۲۱)
  • همراه:
  • قیمت: 0
  • ارائه دهنده: ALUCAD
  • شهر: تهران

نمای خشک

راهنمای خرید نمای خشک

نمای یک سازه در حکم جامه آن می باشد ، لذا اگر لباس فردی آلوده ، نا متناسب و معیوب باشد ، نقاط قوت وی دیگر به چشم نخواهند آمد . در همین راستا ، یکی از اصلی ترین مراحل ساخت یک سازه رسیدگی به نمای آن می باشد . این مرحله که جزء مراحل پایانی یک پروژه عمرانی می باشد ، در صورتی به نحو احسن پیاده سازی خواهد شد که پروژه با کسری بودجه و محدودیت زمانی در مراحل قبلی مواجه نشده باشد . با فرض عدم اتفاق این پیش بینی ها ، کارفرما در صورت عدم جبران محدودیت ها به ناچار مجبور به تعدیل کیفیت نمای ساختمان و دوری از استانداردهای مد نظر خود می گردد ؛ به همین دلیل پیشنهاد ما در مجموعه “بیلدهال” به مخاطبین خود شناسایی مجریان طرح و قیمت های متداول در بازار به منظور برنامه ریزی دقیق و انجام شدنی می باشد . یکی از اصلی ترین گزینه های پیش روی کارفرمایان برای ساخت نمای سازه خود استفاده از نمای خشک می باشد . این نام به دلیل اینکه در ساختار نصب ادوات مربوطه بر روی سازه از ملات ماسه و سیمان استفاده نمی شود روی آن نهاده شده است .