نیازمندیهای صنعت ساختمان


محوطه سازی و نمامحوطه سازی و نما

زندگی در محیطی آلوده و پر استرس ، تاثیرات آنچنان مخربی بر جسم و جان انسان می گذارد که ممکن است به بهای جان وی تمام شود . آلودگی های زیست محیطی (اعم از آب و هوا) ، آلودگی صوتی ، فشارهای روانی محیط خانواده و محل کار ، عدم داشتن درآمد کافی و مشکلات مالی و دردسرهایی از این قبیل با دست در دست هم گذاشتن سبب می شوند تا آدمی از درون تحلیل رفته و یا در اثر ورود شوک عظیمی قالب تهی کند . این شرایط سبب شد تا عده ای با ذوق و سلیقه خود و البته با اهداف مالی ، دست به ساخت و ارائه عناصری شوند که به القای آرامشی شگرفت منتهی می شد . این اقدامات که تحت نام محوطه سازی و نما شهرت یافته اند ، با تشکیل و ساخت مظاهر کوچکی از طبیعت ، قصد بازیابی قوای از دست رفته و بهبود شرایط روحی نچندان مطلوب کاربران خود را دارند . فلاور باکس یا همان باغچه های گل سنتی ، گلخانه و استشمام بوی گیاهان و لمش خنکای آنان بر روی پوست ، روف گاردن یا بام باغ برای افرادی که به جای داشتن یک حیات ، به سقف آن مشرفند یا کاشت چمن مصنوعی که تداعی کننده بوستان هایی سرسبز و خرم می باشد از جمله همین مظاهر طبیعی و مفید می باشند . از سویی دیگر ، ساخت مصنوعاتی نظیر آلاچیق ، کباب پز و سایبان نیز به عنوان ادواتی که لحظات شاد و آرامش بخشی را در پی دارند سبب می شود تا استفاده کنندگان آن شرایط روحی و جسمی مساعدتری یابند . با گریز از این مبحث ، به نمای یک ساختمان می پردازیم . نمای یک ساختمان بمانند جلد برای یک کتاب ، بدنه برای موتور یک اتومبیل ، بسته بندی برای یک وعده غذایی یا لباس برای آدمیان می باشد . در تمامی موارد فوق ، لایه های پوششی عاملیست که بینندگان آن را مشاهده می کنند ، در صورتی که قسمت اصلی مجموعه بخش احاطه شده توسط این پوشش است . از نکات تامل برانگیز این مثال ، می توان به قضاوت بیشتر مخاطبین از روی همین ظاهر اشاره کرد . به عبارتی دیگر اگر جلد کتابی مخدوش باشد ، بیشتر مخاطبین آن رغبتی به مطالعه این نگاره ندارند ، اگر بدنه اتومبیلی آسیب دیده باشد ، این خودرو به وسیله مستهلکی تبدیل شده است ، اگر بسته بندی غذا معیوب باشد ، عده ای از خوردن آن امتناع ورزیده و در صورتی که لباس های فردی ژنده و کثیف باشد نظرات مثبتی معطوف این شخص نمی گردد . جمله این مثال ها برای این بود که بدانیم اگر نمای یک سازه نیز غیر اصولی ، نامتناسب و بی کیفیت بارگذاری شود ، مورد انتقاد مخاطبین خود قرار گرفته و نقشه داخلی و حتی ساکنین آن نیز مورد قضاوت قرار می گیرند ، در نتیجه بهره گیری از نمایی مناسب و رسیدگی مستمر به آن از رموز داشتن ساختمانی بهتر می باشد .