نیازمندیهای صنعت ساختمان


گریتینگ

راهنمای خرید گریتینگ

گریتینگ در ساده ترین تعریف خود به شبکه های منظم فولادی مورد استفاده در سطوح افقی گفته می شود . در پاره ای مواقع ، پوشاندن سطوحی افقی مانند پله ها و پاگردها ، سطح رویی جوی ها و معابر آب ، سطوح شیبدار ، نیم طبقه های صنعتی ،  حاشیه درختان در باغچه های شهری و … با استفاده از مصالح سنتی امکان پذیر نبوده یا گران و زمانبر تمام می شود . در چنین شرایطی گریتینگ به عنوان محصولاتی پیش ساخته ، بواسطه چینش منظم لوله ها یا میلگردهای فولادی کنار یکدیگر و ثبات آن ها به کمک جوشی قدرتمند ، سطحی را به وجود می آورد که با مقاومت بالای خود توانایی تحمل وزن انسان یا وسائل نقلیه را داشته و  نور و جریان هوا را از خود عبور می دهد . در ادامه می توان از تسمه در تسمه ، تسمه در میلگرد و تسمه در چهار پهلو به عنوان شاخص ترین مدل های این محصول اشاره کرد که محل نصب و کاربرد این کفپوش در انتخاب مدل های مذکور تاثیر گذار می باشند .