نیازمندیهای صنعت ساختمان


چراغ شهری

راهنمای خرید چراغ شهری

همه ما با عباراتی همچون آلودگی محیط زیست ، آلودگی صوتی ، آلودگی هوا و مفاهیمی از این دست آشنایی داریم . شاید برای شما جالب باشد که بدانید در کنار این آلاینده ها ، پدیده ای به نام آلودگی نوری (Light pollution) نیز در کمین انسان و محیط زیست وی می باشد که به یکی از دغدغه های فعالان این حوزه تبدیل گشته است . در سرفصل های مرتبط (چراغ خیابانی) از اهمیت وجود چشمه های نور و نقش پر همیت آن ها در روشنایی شب سخن گفتیم ، اما استفاده از این پدیده سودمند نیز دارای حد و حدودیست که عبور از آن خسارات قابل توجهی به بار می آورد . در همین رابطه ، آلودگی نوری که به روشنایی بیش از حد یک منطقه بواسطه نورهای مصنوعی گفته می شود ، عاملی تاثیر گذار در نحوه تابش اجرام آسمانی شب به زمین بوده که به اکو سیستم منطقه آسیب می زند . این پدیده نا مطلوب که تحت تاثیر سه عامل کیفیت ، زمان و مکان استفاده نامناسب چراغ خودنمایی می کند ، با کمک سخت افزارهای استاندارد و کاربردی قابل تعدیل و کنترل می باشد . چراغ شهری به عنوان عنصری که حذف آن ممکن نبوده اما تاثیر بسزایی در بهبود شرایط این نوع آلودگی دارد ، بواسطه طراحی علمی به منظور تابش پرتوهای خود به سمت پایین ، داشتن سرپوش یا فیلترهای کاهنده پرتوهای اضافه می تواند به بهتر شدن شرایط بیانجامد .