نیازمندیهای صنعت ساختمان


پارکینگ مکانیزه

راهنمای پارکینگ مکانیزه

حتی اگر از آمار بی رویه تولید و واردات خودرو و اسقاط لاک پشت گونه محصولات قدیمی بی اطلاع باشیم ، باز هم به هنگام تردد در خیابان های کلانشهر های کشور (بویژه در پایتخت) به وجود خیل انبوهی از وسایل نقلیه پی می بریم . حرکت در خیابان های تهران معضل بزرگیست ، اما بزرگتر از آن عدم وجود جای پارک کافی برای این وسایل نقلیه است . تماشای خودروهایی که در خیابان هایی نچندان عریض به صورت دوبل در دو سوی راه پارک شده اند دیگر به منظره ناخوشایند روزمره ما تبدیل شده است . مشکلاتی که ده ها دلیل داشته و به تناسب ده ها راه حل نیز به تعدیل و حل آن می انجامد . شاید بتوان پارکینگ مکانیزه را به عنوان یکی از این راه ها برشمرد . پارکینگ مکانیزه به عنوان سازه ای پرکاربرد ، توانایی نگهداری از تعداد زیادی خودروی شخصی در فضایی اندک را داراست . این پدیده با استفاده بهینه از ارتفاع ، خودروهای ورودی را به طریقی دوّار به سطوح بالاتر انتقال داده و در صورت لزوم ، با چرخش سطح مورد نظر و انتقال آن به سطح زمین شرایط خروج آن را مهیا می کند .