نیازمندیهای صنعت ساختمان


سطل زباله شهری

راهنمای خرید سطل زباله شهری

یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالان محیط زیست آمار نگران کننده تولید زباله و سرعت روز افزون آن می باشد . زمانی که به روند کند تجزیه برخی مواد توجه می کنیم – مثلاً اینکه هنوز اولین قطعات پلاستیکی ساخت دست بشر در طبیعت تجزیه نشده است – و یا آثار مخرب رها سازی زباله در طبیعت را می بینیم ، به راحتی درمی یابیم که مسیری که توسط انسان پیش گرفته شده است اشتباه بوده و عدم تغییر الگوی رفتاری وی به آسیب دیدگی محیط زیست ، تهدید بقای طبیعت و در نهایت مرگ او و سایر جانداران منتهی می شود . در همین رابطه انباشت زباله ها در محلی مخصوص یا تفکیک آن ها به منظور بازیافت بیشتر و بهتر سبب می شود تا این روند نامطلوب بهبود یافته علاوه بر بازگشت بخشی از سرمایه اولیه تولید محصولات مختلف به چرخه اقتصاد ، دفع آن ها نیز راحت تر شود .  سطل زباله شهری به عنوان یکی از همین ابزار آلات مهم و کاربردی ، جای رها سازی کیسه های زباله در درب منازل ، انباشت آن ها و یا رها سازی در جوی های آب را گرفته و علاوه بر جلوگیری از شیوع بیماری ها ، کار ماموران شهرداری بمنظور جمع آوری آن ها را راحت تر می کند .