نیازمندیهای صنعت ساختمان


ایستگاه اتوبوس

راهنمای ایستگاه اتوبوس

یکی از جلوه های زندگی شهرنشینی و عناصر تفکیک کننده زندگی سنتی و مدرن انسان ، ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی می باشد . وسایل نقلیه عمومی همانند انواع اتوبوس ، مترو ، مونوریل یا تراموا به عنوان پدیده های نچندان معمّر ، همه روزه میلیون ها انسان را در سراسر دنیا با حداقل هزینه و با عبور از بهینه ترین مسیرها جابجا کرده و کیفیت آن نیز به طور روز افزون افزایش می یابد . در سامانه حمل و نقل شهری ، اتوبوس به عنوان پدیده ای قدیمی تر کاربران بیشتری داشته و به دلیل نیاز به زیر ساخت های کمتر نسبت به سایر رقبای خود ، محدوده وسیعتری را نیز پوشش می دهد . در همین رابطه کاربران این وسیله نقلیه پر اهمیت تا رسیدن آن به محل انتظارشان نیازمند استقرار در محیطی آرام و آراسته در شأن خود می باشند .  ایستگاه اتوبوس به عنوان این جایگاه با داشتن چندین صندلی (به تناسب شلوغی خط و ایستگاه مربوطه) و همچنین سقفی برای در امان ماندن مسافرین از باران یا تابش آفتاب تا رسیدن اتوبوس ، به سرویس دهی مستمر می پردازد . این در حالیست که در نمونه های جدید تر ایستگاه اتوبوس ، علاوه بر تعبیه نمایشگرهای مختلف به منظور سرگرمی یا اطلاع رسانی به مسافرین ، نقشه مسیر ، نقشه محدوده شهری و جدول زمانبندی حرکت این خودروها نیز به نمایش در آمده اند .