نیازمندیهای صنعت ساختمان


پنل دوش

راهنمای خرید پنل دوش

سامانه آبرسانی حمام های ایرانی از مجموعه بسیار ساده ای تشکیل شده است . با صرف نظر از حمام هایی که به وان یا اتاقک دوش مجهز می باشند ، می توان گفت بجز لوله کشی آب و سرد که جزئی از تشکیلات تاسیساتی یک واحد مسکونی می باشد ، تنها یک شیر و یک دوش امکان استحمام را برای کاربران فراهم می آورد . در ادامه می توان افزود که این اصل برای خانه های نوساز و سیستم های آبرسانی نوین نیز به همین شکل می باشد ، با این تفاوت که در حمام های جدید به جای دوشی ساده از پنل دوش استفاده می گردد . این وسیله که عموماً همراه با زیر دوشی نصب می شود ، علاوه بر داشتن طاقچه هایی برای نگهداری از مواد شوینده و ادوات مربوطه ، دارای حالات مختلفی برای تنظیم طریقه پاشش آب ، دمای آن و زاویه – ارتفاع سردوشی می باشد که همین امکانات در کنار ظاهر بسیار زیبای آن ها ، در حین افزایش بهره وری این وسیله ، مصرف آب را نیز به شدت کاهش می دهد.