نیازمندیهای صنعت ساختمان


فلاش تانک

راهنمای خرید فلاش تانک

سرویس های بهداشتی به عنوان محلی برای قضای حاجت و دفع فضولات انسانی ، یکی از آلوده ترین نقاط هر بنایی می باشند . این آلودگی در مکان های عمومی به دلیل تردد انسان های بیشماری که هریک مستعد حمل ویروسی خطرناک می باشند نیز چند برابر شده و در صورت عدم رعایت پیشنیازهای بهداشتی به بیماری انسان منجر می شود . وجود این عوامل در کنار بوی ناخوشایند و وجود حشرات موذی سبب می شود تا لزوم پاکیزگی این محیط بیش از پیش خودنمایی کرده و انسان را به فکر استفاده از وسیله ای کاربردی با طرز کاری آسان بیاندازد . بی تردید در طول تاریخ وسایل گوناگونی در این راه ساخته شده و همینک نیز استفاده می گردند ، با این حال می توان از فلاش تانک به عنوان سرآمد آن ها یاد کرد . این وسیله پر کاربرد در توالت های ایرانی و فرنگی ، با قابلیت ترکیب شدن با مواد شوینده و ضد عفونی کننده ، توانایی زدودن مواد زائد با تزریق حجم عظیمی از آب به یکباره و امکان استفاده مجدد از سرویس های بهداشتی را فراهم می آورد ، وسیله ای که امروزه استفاده از آن در هر سازه ای ضروری و لازم الاجراست .