نیازمندیهای صنعت ساختمان


شیر دوش

راهنمای خرید شیر دوش

شاید تا همین چند دهه پیش داشتن حمامی اختصاصی در یک منزل مسکونی امری استثنایی و آپشنی بسیار ویژه در ساختار ملک مذکور بحساب می آمد . در روزگاران قدیم که بازار گرمابه ها و حمام های عمومی بسیار رونق داشت ، قشر مرفه جامعه و افراد سرشناس با ” قُرُق کردن” این اماکن به استحمام پرداخته و مردم عادی نیز روزهای جمعه خود را به این امر اختصاص می دادند . با گذشت زمان و قرارگیری کشور در مسیر پیشرفت ، ساخت این محیط پرکاربرد از ابنیه گران قیمت و لوکس زمان خود شروع شده و به مرور زمان به همه اقشار جامعه و شهرهای کشور نیز سرایت کرد . در این میان استفاده از دوش به عنوان جایگزینی فرنگی برای “خزینه” های مرسوم یکی از وقایعی بود که سطح بهداشتی جامعه را به حد چشمگیری افزایش داد . این سامانه که از شیر دوش ، لوله واصل و سر دوشی تشکیل شده بود ، با قرار گیری در بالای سر افراد ، نقطه از بدن را جای نینداخته و با دقت فراوان به نظافت وی می پرداخت . امروزه با عنایت به اهمیت بالای این محصول و استفاده پرتعداد از آن ، مجموعه های متعددی اقدام به تولید آن می کنند که در تارنمای “بیلدهال” با آن ها آشنا خواهیم شد .