نیازمندیهای صنعت ساختمان


شیر آلات بهداشتی

راهنمای خرید شیر آلات بهداشتی

شاید “مایع حیات” مناسبترین لقبیست که می توانستیم به آب دهیم . تشکیل قسمت عمده ای از بدنمان از این ماده در کنار نیاز مستمر و مهار نشدنی جسممان از یک سو و کاربرد فراوان آن در صُنع اکثر وسایل پیرامونمان (از محصولات صنعتی تا مواد غذایی و محصولات کشاورزی) ، استحمام و انجام اقدامات پزشکی و بهداشتی از سویی دیگر  و ده ها کاربرد دیگر آن سبب شده است تا دستیابی به این ماده بی جانشین حتی به قتل ، جنگ و نسل کشی انسان ها نیز بیانجامد . استفاده از آب شرب چنان تاثیری در تاریخ انسان ها داشته که آنان را به یکجا نشینی وا داشته است ، در نتیجه دغدغه استفاده از آن به نحوی مطلوب در شرایط مختلف توقع زیادی نمی باشد . امروزه امکان شرب و تامین آّب از چشمه ها و رودخانه های آب شیرین در زندگی شهری و بصورت مستقیم وجود ندارد ، لذا استفاده از آب لوله کشی و آبرسانی مرسوم اصلی ترین راه پاسخ به این نیاز بنیادین می باشد . استفاده از شیر آلات بهداشتی به عنوان درگاه های رسیدن به این ماده از سویی به دلیل ارتباط همه روزه و دائمی با آن ها مستلزم داشتن مقاومت و زیبایی فراوانی است و از سویی دیگر به علت کمبود آب در دسترس وظیفه حراست دقیق و بدون اسرافی را از این گنجینه گران بها بر دوش خود دارد که در نهایت این عوامل سبب می شوند تا استفاده از شیر آلات بهداشتی مرغوب در دستور کار ما قرار گیرد .