نیازمندیهای صنعت ساختمان


توالت ایرانی

راهنمای خرید توالت ایرانی

بدن انسان و سایر جانوران همانند ماشینی که پس از مصرف سوخت مورد نیاز خود ، مقداری از آن را به صورت آلودگی دفع می کند ، مستلزم دفع فضولات موادیست که انرژی آنها را دریافت کرده و اینک در پی جایگزینی می باشد . در این روند که از بدو پیدایش موجودات جاندار بر روی زمین شروع شده است ، انسان به کمک مجاری مختلفی که دارد به دفع زباله های موجود در بدن خود مبادرت می ورزد . در این میان ، ساخت دستشویی به عنوان مکانی برای قضای حاجت ، یکی از پیش پا افتاده ترین نمود های تمدن و جدایی انسان از دیگر جانوران بود . با اینکه در تمامی نقاط دنیا شیوه ای تقریباً یکسان برای دفع مواد زائد بدن استفاده می گردد ، اما با این حال در ایران و چند کشور شرقی دیگر از قبیل سوریه ، هند و حتی روسیه و ژاپن از توالتی تحت عنوان Squat toilet یا در فارسی توالت ایرانی استفاده می شود . اگرچه این محصول دارای نمونه های خارجی فراوانی نیز می باشد ، اما عمده توالت های ایرانی که معیار آن ها به جای نشستن ، “چمباتمه زدن” می باشد در ایران تولید می گردند .