نیازمندیهای صنعت ساختمان


داربست

راهنمای داربست

داربست به سازه ای موقتی از جنس لوله های فلزی گفته می شود که وظیفه سهولت دسترسی انسان به نقاط دور و دشوار بیرون یک ساختمان را بر عهده دارد . این وسیله که در زمان های پیشتر از جنس چوب نیز ساخته می شد ، اغلب به عنوان سخت افزاری کمکی برای نصب یا تعمیر نمای یک سازه استفاده می گردد ؛ هرچند در مواردی نیز حکم ستونی تقویتی را داشته و بخشی از بار یک ساختمان را متحمل می شود . اگرچه امروز وجود انواع بالابر، کلایمر و حتی انسان هایی با پیشینه صخره نوردی (استفاده از طناب) کاربرد داربست را محدود تر کرده و نیاز به دستیابی به نقطه ای صعب العبور را نیز آسان تر ساخته اند ، اما هنوز هم در مجاورت هر سازه در حال ساختی این غول فلزی را مشاهده می کنیم که تردد کارگران را سرعت می بخشد . شاید بتوان استواری این ترکیب ، عادت نماکاران به استفاده از این محصول ، قابلیت کار همزمان چند نفر بر روی آن ، قابلیت مونتاژ در ابعاد گوناگون و دمونتاژ سریع را از عوامل برتری این محصول نسبت به رقبای پیشرفته تر خود دانست .