نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • آهنگري
 • آهنگري
  • تلفن تماس: 09194915895
  • همراه: 09194915895
  • قیمت: توافقي
  • ارائه دهنده: يزداني
  • شهر: تهران
 • شاخ گوزني
 • شاخ گوزني
  • تلفن تماس: 09194915895
  • همراه: 09194915895
  • قیمت: توافقي
  • ارائه دهنده: يزداني
  • شهر: تهران
 • حفاظ آهني
 • حفاظ آهني
  • تلفن تماس: 09194915895
  • همراه: 09194915895
  • قیمت: توافقي
  • ارائه دهنده: يزداني
  • شهر: تهران

آهنگری و جوشکاری

راهنمای آهنگری و جوشکاری

آهنگری به عنوان هنر شکل دهی به فلزات خمیری شکل و جوشکاری به عنوان روشی برای اتصال دائمی یا موقت دو قطعه فلز با خواص مشابه در پای جوش ، دو روش بسیار کاربردی و پر اهمیت در صنایع ، بویژه شاخه شهرسازی می باشد . آهنگری به عنوان عملی با عمر طولانی در تاریخ و ادبیات ما (داستان حضرت داوود در ساخت زره فلزی و کاوه آهنگر گواهی بر این مدعاست) و جوشکاری اعمالی در ارتباط با فلزات می باشند که با توجه به شناختی که از این مواد سرد ، سخت و بی روح – بویژه آهن – داریم می توانیم حدس بزنیم شکل دهی آن یا اتصال دو قطعه مجزای فلزی کار چندان ساده ای نخواهد بود . در همین رابطه اعمال فشار ، افزایش حرارت ، افزایش جرم و نیروی کوبه ، استفاده از روش های غیر ذوبی یا اعمال مواد پر کننده گوشه ای از اقداماتیست که برای تسهیل فرآیندهای فوق انجام می پذیرد . گستره فعالیتی این دو حرفه در صنایع ساختمانی بسیار وسیع می باشد ، اما می توان عمده ترین کاربرد آهنگری را در ساخت قطعات فلزی کاربردی در ساختمان و وظیفه کارشناسان جوشکاری را مونتاژ این قطعات در قالب اسکلت یک بنا یا سازه ای صنعتی دانست .