نیازمندیهای صنعت ساختمان


کاشت بولت و آرماتور

راهنمای کاشت بولت و آرماتور

همه انسان ها در هر سطح علمی ، میزان تجربه و زمینه کاری دارای نواقصی در کار خود بوده و مرتکب اشتباه می شوند . وجود این عامل انسانی در کنار تغییر غیر قابل پیش بینی سایر متغیرها سبب می شود تا انسان در انجام فعالیت های گوناگون – به عنوان مثال احداث یک سازه عمرانی – با وجود تحقیق ، مطالعه و برآورد شرایط گوناگون باز هم در مواردی دچار مشکل گردد . وجود خطا در طراحی ، تغییر نقشه به علت تغییر کاربری یا وجود موانعی برطرف نشدنی ، امکان اضافه کردن طبقه یا وسعت طبقات فعلی و … از جمله عواملی هستند که نیاز به اتصال دو قطعه بتنی به یکدیگر دارند . در مواردی دیگری نیز نیاز به ‌تقویت پای ستون درگیر با شالوده ، ‌افزایش ابعاد پی ، ‌نصب گارد ریل یا تیر برق ، ‌اتصال قطعات پیش ساخته ، راه اندازی ماشین آلات صنعتی روی سطحی بتنی یا ‌تثبیت تاسیسات مربوطه ، پرداخت سطوح داخلی آسانسور ، تبدیل حالت های مختلف شالوده به یکدیگر و … سبب می شوند تا بتن موجود نیاز به تقویت و استحکام بیشتری داشته باشد . در این رابطه کاشت بولت و آرماتور به عنوان نصب ستون هایی میلگردی تحت حالت های خاص ، شرایط بتن ریزی ، تقویت آن و رسیدن به شرایط مطلوب را فراهم می کند .