نیازمندیهای صنعت ساختمان


میکروپایل

راهنمای خرید میکروپایل

همه ما به خوبی می دانیم که برای انتقال بهتر وزن ساختمان به شالوده آن و امکان احداث طبقات فوقانی از ستون استفاده می شود . حال در کاربردی مشابه ، گاهی این ستون ها به جای سر بر آوردن از خاک ، به صورت عمودی در درون آن پیشروی می کنند که میکروپایل نامیده می شوند . وظیفه اصلی این ستون های زیرزمینی ، تقویت ساختار خاک های سست برای نگهداری ایمن و ثابت از بنای احداث شده روی آن می باشد . برای بارگذاری این محصولات ، در مرحله اول اقدام به حفاری زمین به عمقی مشخص برای تزریق مواد سیال می شود . اگر زمینی دارای خاکی سست و نرم بود ، حتی با صرف نظر از این مرحله نیز می توان وارد مرحله بعدی یا کاشت قالب شد . این مرحله که به لوله کوبی معروف است شرایط تزریق بتن سیال به درون زمین را مهیا می کند ، اما پیش از آن آرماتور تسليح به عنوان پایه ای برای جایگذاری فلنج در میان این حفره قرار گرفته و سپس این ماده در مرحله آخر و در فضای میان این دو استوانه استاندارد وارد می شود . پس از اینکه دوغالب سیمان به عمق خاک نفوذ کرده و همه مجاری خالی را پوشش داد ، لوله بستر از خاک خارج شده و این مراحل برای میکروپایل بعدی اجرا می شوند .