نیازمندیهای صنعت ساختمان


مقاوم سازی ساختمان

راهنمای خرید مقاوم سازی ساختمان

در کشوری مانند ایران که بر روی ده ها گسل فعال قرار گرفته است ، سکونت یا اشتغال در بنایی غیر ایمن و سست به معنای قمار بر روی زندگی افراد می باشد . پدیده ای مانند زلزله که بسیاری از هموطنانمان آن را تجربه کرده و خاطرات بدی را نیز از آن دارند ، در هنگام وقوع ، تمامی دارایی های مادی ما را به چالش کشیده و در صورت عدم آمادگیمان آن ها را به کام نابودی می کشاند ، در نتیجه مقاوم سازی ساختمان به عنوان راهی برای مقابله با پدیده ای که از زمان ورودش آگاه نبوده اما از حتمی بودن وقوعش اطمینان داریم امری لازم الاجرا و حیاتی می باشد . در این رابطه سازه های بتنی با کمک روش های گوناگونی تقویت می شوند . مقاوم سازی ساختمان با FRP ، میراگر یا دمپر ، جرم های متمرکز پاندولی ، ژاکت های فلزی و بتنی ، بادبند های کمانش تاب ، جداگرهای لرزه ای و اضافه کردن دیوارهای برشی از جمله مرسوم ترین راه های ارتقای ایمنی یک سازه امروزی می باشند .