نیازمندیهای صنعت ساختمان


ستون شنی ارتعاشی

راهنمای خریدستون شنی ارتعاشی

زمانیکه که یک کارفرما محیطی را برای ساخت بنای مورد نظر خود به مجموعه ای پیمانکاری می سپارد ، بدون توجه به هرگونه پیامدی احتمالی ، خواستار اتمام پروژه و تحویل ملک نوساز خود می باشد . اینکه در این راه موانع متعدد زمین شناسی یا جغرافیایی پیشرفت پروژه را به تاخیر انداخته و یا آن را مختل می کند نیز دغدغه اصلی وی نمی باشد ، چرا که در ازای هزینه ای که کرده است انتظار دستیابی به بنایی بی نقص و کامل را دارد . در همین رابطه ، گاهی خاک کارگاه مورد نظر مقاومت کافی برای پذیرایی از بنای نوساز و تحمل بار آن را ندارد ، لذا مهندسین عمران به کمک ستون شنی ارتعاشی آن را تقویت می کنند . در این روش بهسازی خاک ، ستون هایی در فواصل معین ، شبکه ای منظم را بوجود می آورند . در این ستون ها که تا عمق مشخصی از خاک را مرتعش می کنند ، ذرات خاک متراکم شده و این چسبندگی که گاهی با تزریق ذرات درشت تر نیز همراه است به سخت شدن زمین کارگاه می انجامد .