نیازمندیهای صنعت ساختمان


خاک مسلح

راهنمای خریدخاک مسلح

با نگاهی گذرا به بزرگراه های پایتخت و مسیری که همه روزه از منزل تا محل کار خود طی می کنید ، معابر غیر هم سطح فراوانی را خواهید دید که توسط دو دیوار بتنی محاصره شده و با قدرت شرایط تردد رهگذران را مهیا می کنند . اما چه تضمینی برای ثبات این دیواره های بتنی وجود دارد ؟ این دیواره ها چگونه خاک پشت خود را نگه داشته اند ؟ چرا با کوچکترین لرزش زمین یا بارش شدید باران تحریک نشده و رانش نمی کنند ؟ باید تاکید کرد علت عدم وقوع رخداد های فوق و ده ها حادثه غیر مطلوب مشابه علم مطلق ، محاسبه و توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی مواد و همچنین ساخت محصولاتی مقاوم توسط کارشناسان امر بوده است . خاک مسلح ، تحکیم خاک یا Soil Nailing به مجموعه ای از اقداماتی گفته می شود که به منظور پایداری سراشیبی های طبیعی ، بازسازی دیوارهای MSE و نگاهدارنده ، نگهداری موقت خاک برای تسهیل در خاکبرداری و تثبیت حاشیه تونل‌ها ، ثبات پايه پل ها ، ديواره بزرگراه ها و جاده‌ها ، كانال‌هاي آب ، سازه‌هاي حفاظتي و … مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش جوشن های بتنی یا فلزی با قرارگیری در محلی مناسب با زاویه ای درست مانع حرکت خاک می شوند .