نیازمندیهای صنعت ساختمان


خاکبرداری و گودبرداری

راهنمای خاکبرداری و گودبرداری

شاید بتوان یکی از مشهورترین خطاهای عمرانی تاریخ را برج کج پیزا (Leaning Tower of Pisa) دانست ، سازه ای که شاید اگر دارای قامتی راست بود ، محبوبیت و شهرت حال خود را نداشت . این ساختمان که قرن ها پیش به عنوان پایه ناقوس کلیسای شهر ساخته شد ، به علت نرم بودن قسمتی از خاک زیر بنایی خود به آن سمت منحرف شده و با گذراندن دو جنگ جهانی ، ده ها زلزله ریز و درشت و تردد هزاران نفر بر روی آن در طی این سالیان ، در شرف سقوط کامل قرار دارد . اما عدم خاکبرداری و گودبرداری و انجام غیر اصولی آن همواره به خلق جاذبه ای گردشگری مانند بنای فوق تبدیل نمی شود ، گاهی عدم انجام این کار – بویژه در شهری مانند تهران با زمینی سست و تراکم بالای جمعیتی – به بهای جان چند انسان ختم می شود . لذا بهره گیری از تیمی مجرب و گود برداری استاندارد ، علمی و اصولی حتی از ساخت خود سازه اصلی نیز پر اهمیت تر می باشد .