نیازمندیهای صنعت ساختمان


تعمیر و نگهداری ساختمان

راهنمای تعمیر و نگهداری ساختمان

اگرچه ساختمان به عنوان پدیده ای بی جان نیاز به تیمار ، استراحت یا تغذیه روزانه ندارد ، اما همانند یک خودرو اگر طی دوره های منظم به ساختار فیزیکی آن رسیدگی نشود ، پس از مدتی مستهلک شده ، بازدهی خود را از دست داده و رو به زوال می رود . در همین رابطه تعمیر و نگهداری ساختمان به مجموعه ای از اقدامات دوره ای اتلاق می گردد که به شناسایی عیوب یک سازه ، مرمت آن پیش از پیشرفت این معضل و اعمال خسارات بیشتر منجر می شود . به عنوان مثال نظافت هفتگی قسمت های مشاع یک مجتمع ، بازرسی ماهانه موتور خانه ، سیستم های تهویه و یا ساختار مربوط به آسانسور و همچنین تجدید و تعویض سالانه برخی پارامترها (مانند رنگ دیوارها ، نماشویی و تعویض لامپ های همه راهروها) گوشه ای از اقدامات ساده اما پر اهمیت تعمیر و نگهداری ساختمان می باشد .