نیازمندیهای صنعت ساختمان


تخریب ساختمان

راهنمای خرید تخریب ساختمان

زمانیکه سخن از تخریب ساختمان به میان می آید ، بسیاری از مخاطبین ما آن را عملی بسیار ساده و پیش پا افتاده فرض می کنند که با سپردن تعدادی کلنگ و تیشه به چند کارگر بی تجربه میّسر می گردد . اما سوالی که پیش می آید این است که با وجود این سادگی چرا گرایشی با نام “مهندسی تخریب” رواج یافته و دانشجو می پذیرد ؟ بی تردید دانشی که برای ساخت یک بنا بکار گرفته می شود ، بمراتب پیچیده تر و دشوارتر از تخریب همین سازه می باشد ، اما توجه بیشتر به محیط زیست از یک سو و امکان بازگرداندن برخی مواد اولیه به چرخه ساخت و ساز از سویی دیگر سبب شده است تا عمل تخریب با دقت بیشتر و طی روندی علمی انجام پذیرد . تخریب بدون مزاحمت برای همسایگان ، در مدت زمانی اندک ، با هزینه ای کم و حداقل نخاله های ساختمانی مجموعه ای از ویژگی های تیم های تخریب ساختمان مجرب می باشد که پس از اتمام کار ، مواد قابل مصرف جدا و نخاله های غیر کاربردی نیز از محل کارگاه دور می شوند.