نیازمندیهای صنعت ساختمان


انکراژ

راهنمای خرید انکراژ

همه ما کم و بیش با رول پلاک و کاربرد آن آشنای داریم ؛ قطعه ای پلاستیکی ، فشنگی شکل و عموماً قرمز رنگ که به منظور نگهداری پیچ روی یک سطح (مثلاً دیواری گچی) مورد استفاده قرار می گیرد . در اعمال یک رول پلاک ، اپراتور پس از سوراخ کردن دیوار به عمق و قطر مورد نظر ، رول پلاکی با تعداد و فشردگی خاصی از خان را وارد حفره کرده و پس ثبات جایگاه آن ، پیچ مورد نظر خود را در آن می بندد . انکراژ نیز با شباهت بسیار زیادی که به عمل فوق دارد ، مختص نگهداری و ممانعت از ریزش دیواره های داخلی فونداسیون می باشد . یک بنا پس از گود برداری ، از دیواره های اطراف خود احتمال رانش و تخریب دارد ، لذا کارشناسان امر پس از اتمام گود برداری ، با وارد کردن ستون هایی نگه دارنده (همانند رول پلاک و پیچ) از ریزش سطح مذکور جلوگیری می کنند .