نیازمندیهای صنعت ساختمان


اسکلت بتنی

راهنمای خرید اسکلت بتنی

اسکلت بتنی به مجموعه ای از ستون ها ، تیر ها و دال هایی از جنس بتن آرمه اتلاق می شود که با مقاومت کششی و فشاری بالا ، در برابر هرگونه نیروی اعمالی مقاوم می باشد . در ساختار این نوع اسکلت ، شبکه های میلگردی توسط قالب های بتن ریزی احاطه می شوند و پس از تزریق بتن سیّال و خشک شدن آن محصولی به سختی و مقاومت سنگ حاصل می شود . از مهمترین ویژگی های اسکلت بتنی می توان به قیمت ارزان و دسترسی آسان به مواد اولیه آن (شن و ماسه) ، مقاومت بیشتر نسبت به سازه های اسکلت فلزی در برابر انواع تنش ها ، نیاز به مهارت کمتر کارگران و مهندسین برای ساخت این اسکلت در برابر سازه های فلزی ، نیاز به نظارت کمتر ، امکان پرداخت مقطعی دستمزد و هزینه های انجام شده توسط پیمانکار از سوی کارفرما با توجه به میزان پیشرفت کار ، امکان ساخت ابنیه گوناگون با تکیه بر ویژگی شکل پذیری ملات مربوطه و مقاومت بالا در برابر آتش سوزی اشاره کرد .