نیازمندیهای صنعت ساختمان


اجرای اسکلت

راهنمای خرید اجرای اسکلت

همانطور که در بدن انسان و بسیاری از جانوران دیگر اسکلت وظیفه نگهداری و حمل اعضاء و جوارح مختلف را بر عهده دارد ، در ساختمان نیز ایستادگی قامت سازه منوط به کارکرد صحیح این پدیده می باشد . اسکلت ساختمان که مجموعه ای از تیر ، ستون ، دال ها و قطعات جانبی برای کنترل بهتر عوارض طبیعی می باشد ، با اتصال به بستری سخت و انتقال بارهای مرده و زنده ساختمان به آن ، حامل وزن همه دیوارها ، همه وسایل و ساکنین خود نیز است . با صرف نظر از اسکلت های آجری و چوبی که به ترتیب در حال منسوخ شدن و استفاده در ساختار خانه های پیش ساخته می باشند ، اینک اجرای اسکلت فلزی و بتنی در صدر استخوان بندی های رایج ساختمانی قرار دارند . این دو عنصر اصلی که هر کدام دارای مزایا و معایبی نسبت به دیگری می باشند ، با توجه به سلیقه ، سطح بودجه و صلاحدید کارفرما و مهندس اجرائی انتخاب شده و پروژه با توجه به خصوصیات این مواد پیشروی می کند .