نیازمندیهای صنعت ساختمان


کاغذ دیواری

راهنمای خرید کاغذ دیواری

یکی از محبوبترین روش های تزئین دیوار داخلی اماکن مسکونی و اداری استفاده از کاغذ دیواری می باشد . اساس استفاده از این محصول که طی سالیان متمادی تکامل یافته و اینک روش های گوناگونی برای ساخت آن بکار گرفته می شود ، چسباندن قطعاتی با عرض تقریبی یک متری آن در راستای محور عمودی می باشد . اگرچه استفاده از آن دارای محدودیتی مدوّن نمی باشد ، اما از این محصول در اماکنی مانند سرویس های بهداشتی یا آشپزخانه کمتر استفاده می شود . همانطور که وجود رطوبت و آب باعث کنده شدن کاغذ دیواری می شود ، اعمال آن بر روی سطوح سیمانی یا چوبی نیز همواره تاثیرگذار و ماندگار نیست . می دانیم که پیش از چسباندن این محصولات بر روی سطوح عمودی آماده سازی نواحی مورد نظر با پر کردن فرو رفتگی ها و مسطح کردن برآمدگی ها تحت عنوان “زیر سازی” لازم است . از آنجایی که زیر سازی سطوح گچی در میان سایر دیوارهای موجود آسان تر بوده و چسبندگی کاغذ دیواری نیز به آن بسیار مطلوب می باشد ، می توان نتیجه گرفت که دیوار های گچی بهترین مکان برای نصب این پدیده تزئینی و جاذبه بصری می باشد .