نیازمندیهای صنعت ساختمان


موزاییک

راهنمای خرید موزاییک

اگرچه موزاییک یا “دیوارچین” به تصویری گفته می شود که بواسطه چیدن منظم و همگون قطعات سنگی کنار یکدیگر تشکیل شده است ، اما در فرهنگ عامیانه ما موزائیک به قطعات مربعی شکلی گفته می شود که برای پوشش سطوح افقی یک بنا مورد استفاده قرار می گیرد . این کفپوش که گونه ای بتن بوده و ترکیبی از ملات ماسه ، سیمان ، پودر سنگ و سنگ ریزه های متعددی می باشد ، با دو روش اصلی پرس و ویبره‌ ساخته شده و پس از ساب خوردن و تبدیل به ساختار استاندارد خود قابل نصب می باشد . در سال های نچندان دور ، موزائیک ها تنها مصالح فرش کردن سطوح داخلی ابنیه نوساز بودند ، اما با رواج کفپوش های گوناگون با سیاهه ای از مزایا نسبت به موزاییک ، جای این وسیله پرکاربرد عمرانی را گرفتند . این در حالیست که فضاهای باز یک ملک – حیاط ، بالکن یا پیاده روی پیش روی ساختمان – کماکان از نمونه های نوظهور این پدیده سود می برند .