نیازمندیهای صنعت ساختمان


پرده کرکره و لوردراپه

راهنمای خرید پرده کرکره و لوردراپه

همه ما سابقه استفاده از پرده های سنتی و نصب آن در محل زندگی خود را داریم . این محصولات با وجود داشتن گیره های مخصوصی که در چوب پرده های متصل به سقف می لغزیدند ، امکان جابجایی پارچه مورد نظر ما را فراهم می آورند و بواسطه فعالیت های این مجموعه ، در صورت تمایل به پوشاندن پنجره مشرف به بیرون ، پرده را کاملا کشیده و در صورت تمایل به پذیرایی از نور و تصاویر پشت پنجره ، این پرده سنتی را جمع می کردیم . با صرف نظر از نیمه باز بودن این سامانه یا عبور اشعه های نور از آن و همچنین میزان نازکی و ضخیمی این محصول ، شاید بتوان یکی از عیوب استفاده از پرده های سنتی را حالت “صفر و یک” بودن آن دانست ؛ به عبارتی دیگر ، این مجموعه یا بطور کلی نور را از خود عبور می دهد و یا نمی دهد ، در نتیجه دست کاربر برای تنظیم زاویه ورود نور ، میزان تابش اشعات و تنظیم جایگاه پرده باز نیست . در همین رابطه ، ظهور پرده کرکره و لوردراپه به عنوان جایگزینی مناسب برای پرده های سنتی ، در وهله اول سبب شد تا در ادارات ، شرکت ها و برخی فروشگاه ها که محیط رسمی ، خشک و سردی دارند ، وسیله ای متناسب با محل کار آنان برای تنظیم ورود نور خورشید بکار گرفته شود . کرکره و لوردراپه ، اگرچه قابلیت پذیرش هرنوع طرح و رنگی را بر روی خود دارند ، اما کماکان محصولاتی سرد ، مدرن و تضاد با سبک زندگی سنتی ایرانی می باشند لذا به جز در آشپزخانه ها و سایر قسمت های منزل مسکونی که به پرده ای کم جا و آسان باز شو نیاز داریم ، معمولاً اثری از پرده کرکره و لوردراپه دیده نمی شود . از سویی دیگر همین ویژگی ها سبب شده است تا کمتر دفتر کاری را ببینیم که به این وسایل تجهیز نشده اند . محیط خشن و گاهاً غیر بهداشتی ادارات سبب شده است تا به جای استفاده از پرده های سنتی ، از نمونه های پیشرفته آن ها که در حالات مختلف تنظیم می شوند استفاده گردد . پرده کرکره ها در دو قالب کلی عمومی و افقی دیده می شوند . در نمونه های عمودی – همانند کرکره های فلزی قدیمی تر – کاربران با کشیدن یا رها سازی ریسمان های تنظیم کننده پرده ، می توانستند آن را باز ، بسته و یا زاویه تیغه های آن را عوض کنند . این در حالیست که در حالت عای افقی یا لوردراپه ، رشته هایی به تناسب قد پنجره با عرض قریب به 10 سانتیمتر به صورت قطاری در کنار یکدیگر قرار گرفته و توسط کاربرد بر روی منفذ مذکور تنظیم می شدند .