نیازمندیهای صنعت ساختمان


هود آشپزخانه

راهنمای خرید هود آشپزخانه

آشپزی در محیط بسته خانه های امروزی ، بدون وجود جریان باد و تهویه ای مناسب سبب می شود تا علاوه بر پخش بوی غذا در منزل (که در مواردی نیز مطبوع نمی باشد) ، چربی و بخار حاصل از پخت آن نیز بر روی سطوح ، دیوارها و سقف آشپزخانه نشسته و لکه های چربی پس از مدتی خودنمایی کنند . این شرایط زمانی که غذای مورد نظر سوخته و یا مشغول سرخ کردن ماده غذایی هستیم نیز بیش از پیش خودنمایی کرده و باعث رنجش ساکنین این واحد مسکونی می شود . در همین رابطه هود آشپزخانه به عنوان مکنده هوا پس از نصب بر روی اجاق گاز (و یا به عبارتی بهتر قرار گیری اجاق گاز در سطح زیرین آن) با مکش کامل دود و بوی حاصل از پختن محصولات خام ، علاوه بر عدم آلودگی جو خانه ، شرایط استقرار آشپز در کنار ماحصل فعالیت های خود را نیز فراهم می آورد . نور پردازی هود آشپزخانه در محیط مورد نظر نیز از دیگر فواید این وسیله کاربردیست که تسلط آشپز به کیفیت و کمیت محصول پیش روی خود را افزایش می دهد .

دکوراسیون داخلی