نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • پیمانکاری ساختمان
 • پیمانکاری ساختمان
  • تلفن تماس: ۲۶۷۰۸۰۴۷ (۰۲۱)
  • همراه: ۰۹۱۲۲۲۵۲۱۹۹
  • قیمت: ۲,۰۰۰ تومان
  • ارائه دهنده: شرکت رادین پوشش زرین ( RPZ )
  • شهر: تهران

طراحی داخلی

راهنمای طراحی داخلی

با گذر از تعریفات پیچیده و فنی طراحی داخلی ، می توان این مفهوم را طرز قرار گیری فضاهای تحت اختیارمان در کنار هم با هدف افزایش بهره وری آن ها دانست . به عبارتی دیگر ، طراحی داخلی به عنوان مرحله ای بین معماری داخلی ( که در بدو ساخت یک بنا یا به هنگام تغییرات بنیادین آن شکل کلی یک واحد را مشخص می کند) و دکوراسیون داخلی (که با جایگذاری و جابجایی اشیاء و وسایل گوناگون سودمندترین حالت آن ها را مشخص می نماید) با در نظر داشتن نکات ایمنی ، روانشناسی رنگ ها ، اعمال تغییرات نچندان پرهزینه و پردرسر ، ایجاد همخوانی و تناسب میان وسایل موجود و هدف قرار دادن راحتی کاربران ، بهترین محل قرار گیری هر عنصر را مشخص می نماید .

دکوراسیون داخلی