نیازمندیهای صنعت ساختمان


پنجره

راهنمای خرید پنجره

شاید تعریف پنجره به عنوان وسیله ای که از دوران کودکی با آن آشنا هستیم و همواره مورد استفاده ما قرار گرفته است امری دشوار و غیر عادی باشد ، با این حال می دانیم که پنجره به چارچوبی در دل دیوار ، درب یا وسایل نقلیه گفته می شود که علاوه بر عبور نور از خود (و عبور تصویر در شیشه های شفاف) ، در صورت باز بودن قابلیت عبور صدا و جریان هوا را نیز از خود دارد . استفاده از آن در معماری ایرانی و اسلامی به سال ها و قرون اخیر مربوط نمی شود ، این پدیده به عنوان یکی از زمینه های خلق زیبایی در نمای یک سازه ، در سال های دور به کمک هنر میناکاران و شیشه گران هنرمند ، به شیشه هایی رنگی مزین می شدند که علاوه بر القای آرامش و سرمستی به ساکنین خود ، امروزه پس از مدت های مدید از گذشت ساخت خود نیز در برابر نمونه های امروزی حرف های زیادی برای گفتن دارد . از سوی دیگر ، پنجره به عنوان واسطه ای برای ورود پرتو نور به داخل یک بنا ، همواره دارای بُعدی معنوی بوده و به عنوان واسطه ای برای رسیدن به آزادی ، حق و مجموعه ای از اندیشه های مثبت در ادبیات ما مورد استفاده قرار گرفته است .