نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • چیلر آبی
 • چیلر آبی
  • تلفن تماس: ۸۸۲۱۵۳۳۴ و ۸۸۰۶۰۰۲۶
  • همراه:
  • قیمت: 0
  • ارائه دهنده: تهویه باراد
  • شهر: تهران

چیلر

راهنمای خرید چیلر

چیلر (Chiller) یا خنک کننده ، به وسیله ای گفته می شود که وظیفه سرد کردن مایع در حال گردش در مبدل های گرمایی را برعهده دارد . در این نوع سامانه ، آب به عنوان ماده ای کاربردی و در دسترس ، وظیفه گردش در میان قطعات پر حرارت و تعدیل گرمای آنان را بر عهده دارد . این مواد پس از یک دور گردش برای استفاده دوباره نیازمند کاهش دمای خود می باشند و چنانچه با همان شرایط مجدداً وارد چرخه شده و این سیکل را ادامه دهند سبب جوش آوردن این دستگاه و خسارات جانبی متعددی خواهند شد . این وسیله که کاربرد فراوانی در تبرید فن کوئل و هواسازها دارد ، در دو حالت تراکمی و جذبی ساخته می شوند . در همین راستا چیلرهای تراکمی با تشکیل مجموعه ای از کمپرسور ، کندانسور و اواپراتور با کمک نیروی الکتریسیه و نوع جذبی آن با کمک جذب‌کننده و ژنراتور و بواسطه حرارت بالا به وظیفه خود می پردازند .