نیازمندیهای صنعت ساختمان


پنل شاسی آسانسور

راهنمای خرید پنل شاسی آسانسور

پنل شاسی آسانسور به سامانه ای دو قسمتی گفته می شود که بخش اول آن با قرارگیری در کابین این وسیله طبقات مورد نظر برای ایست آن را کنترل می کند و بخش دوم آن نیز با نصب در مجاورت درب هر طبقه (به همراه نمایشگری در بالای درب یا شاسی) ، وظیفه فراخوانی کابین و نمایش محل فعلی آن را بر عهده دارد .  پنل شاسی آسانسور در داخل کابین ، صفحه ای متشکل از کلید های فراوانیست که عمده آن ها طبقات مختلف یک بنا را نشان می دهند . با توجه به همین اصل ساده ، هرچه طبقات یک سازه بیشتر باشد ، پنل شاسی آسانسور آن نیز بزرگتر و دارای دکمه های بیشتری می باشد . با گذر از تعداد طبقات که پارکینگ و سطح همکف را نیز در بر می گیرد ، این پنل دارای دو شاسی برای باز نگه داشتن و زود بستن درب دارد که در مواقع متعددی مورد استفاده قرار می گیرند ، زنگ هشدار برای اطلاع رسانی به دیگران در هنگام گیر کردن کابین به دلایل مختلف و کلید ریست یا روشن – خاموش مجدد می باشد . شصتی های موجود در هر طبقه که عموماً از یک یا دو دکمه تشکیل می شوند ، در صورت یکی بودن تنها وظیفه فراخوانی کابین را داشته و در صورتی که دو عدد باشند مسیر مورد نظر (بالا یا پایین) را نیز مشخص می کنند .