نیازمندیهای صنعت ساختمان


 • نصب پمپ آب
 • نصب پمپ آب
  • تلفن تماس: ۴۴۳۵۱۱۶۷ (۰۲۱)
  • همراه:
  • قیمت: 0
  • ارائه دهنده: تخلیه چاه لوله بازکنی
  • شهر: تهران

پمپ آب

راهنمای خرید پمپ آب

پمپ در معنای کلی خود به وسیله ای گفته می شود که با ایجاد فشار و اعمال آن به مایعی تراکم ناپذیر ، شدت انتقال آن را افزایش می دهد . در این مورد خاص ، مایع مذکور آب بوده و عمده کاربرد این دستگاه برای انتقال آب به نقاطی دیگر (عموماً بالا) می باشد . ساختمانی را در نظر بگیرید که ساکنین طبقات فوقانی آن به علت مصرف آب توسط همسایگان پایین دستی آب نداشته یا با فشار اندکی آن را دریافت می کنند ، درچنین شرایطی پمپ آب به عنوان نیروی تقویتی و پشتیبان با انتقال نیروی خود به آب و بروز آن به صورت انرژی جنبشی این ماده به آبرسانی به نقاط مختلف این سازه کمک می کند . این درحالیست که گاهی برای تخلیه آب از یک محیط (مثلاً یک حوضچه) یا پرکردن آن ، استخراج آب از دل زمین و انتقال راحت آن نیز از این وسیله استفاده می شود . لازم به ذکر است که پمپ آب امروزی با نیروی برق کار می کند ، در حالی که در گذشته این نیروی مکانیکی توسط تلمبه زدن (نیروی دست انسان) تولید می شده است .