نیازمندیهای صنعت ساختمان


رادیاتور شوفاژ

راهنمای خرید رادیاتور شوفاژ

هر منبع انرژی برای انتقال توانایی خود نیازمند چشمه ای کارآمد می باشد ، چشمه ای که در سامانه گرمایشی موتورخانه  رادیاتور شوفاژ نام دارد . این سامانه در نقطه شروع خود ، آب را به عنوان ماده ای سیال که توانایی جذب و دفع مناسب حرارت را دارد گرم می کند . این عمل که در دیگ شوفاژ خانه و توسط مشعل انجام می پذیرد ، آب داغ را به هر طبقه فرستاده و به جز مصارف مستقیم از این آب پر حرارت ، بخشی از آن وارد رادیاتور شوفاژ می شود . در این مرحله گرمای آب بواسطه وسعت رادیاتور و میزان تبادل حرارتی که با محیط پیرامونش دارد دمای خود را از دست داده و به نقطه اول چرخه جهت دریافت مجدد انرژی باز می گردد . با توجه به همین توضیحات می توان دریافت که هرچه بزرگتر بوده و از جنس رسانا تری (هادی گرما) ساخته شده باشد ، محیط اطرافش نیز گرمتر خواهد شد و تناسب میان این ابعاد و اندازه اتاق نیز گام بلندی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی خواهد بود .