نیازمندیهای صنعت ساختمان


درب آسانسور

راهنمای خرید درب آسانسور

سامانه بالابر یا آسانسور یک بنا از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که هریک تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری این مجموعه دارند . درب آسانسور به عنوان یکی از این زیرمجموعه ها ، اگرچه به طور مستقیم تاثیری در حرکت کابین ندارد ، اما فقدان آن با حوادث دلخراش و صدمات جبران ناپذیری همراه می گردد . این محصول به عنوان دربی هوشمند ، تونل آسانسور را از سطح طبقات جدا می کند و تنها پس از حضور کابین در ورای خود برای کاربران گشوده می شود . در یک دسته بندی رایج ، درب های آسانسور به دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک تقسیم می شوند . در مدل های نیمه اتوماتیک ، با فرض اینکه هم کابین و هم طبقه دارای درب باشند ، درب داخلی به صورت خودکار و درب بیرونی به کمک نیروی دست گشوده می شود ، لذا به این گونه درب ها نیمه اتوماتیک گویند . در نقطه مقابل ، چنانچه هر دو درب مذکور بطور اتوماتیک (تلسکوپی یا اتوبوسی) گشوده شوند به آن درب اتومایک گفته می شود .