نیازمندیهای صنعت ساختمان


بخاری برقی

راهنمای خرید بخاری برقی

به خوبی می دانیم که بخاری به وسیله ای گرمایشی برای افزایش دمای محیط در فصول سرد سال یا کاربردهایی خاص گفته می شود . حال اگر نیروی محرک این دستگاه به جای گاز که منبع مرسوم و اصلی بخاری های ایرانیست ، برق باشد به این وسیله بخاری برقی می گویند . در نظر اول ، زمانیکه که با واژه بخاری برقی مواجه می شویم ، به یاد جعبه های کوچک ، فلزی و اغلب نارنجی رنگی می افتیم که فضای اماکنی فاقد لوله کشی گاز را گرم می کردند ، این در حالیست که امروزه این وسیله دارای ابعادی به مراتب بزرگتر و کاربردهای فراوانی شده است . در دسته بندی های امروزی بخاری برقی به زیر شاخه های تابشی (مشابه نسخ قدیمی که با داغ شدن لوله ای رسانا و قرارگیری در بستری شیشه ای محیط پیرامون خود را گرم می کنند) ، همرفتی (که بر اساس گرم کردن متوالی هوای سرد ، انتقال آن به ارتفاعی بالاتر و پذیرایی از هوای سرد جدید کار می کند ) ، وزشی (دارای پروانه ای بزرگ و پر سر و صدا برای انتقال سریع و همه جانبه حرارت) ، پمپ های حرارتی ، گرمایش از کف و ذخیره ساز تقسیم می شود .