نیازمندیهای صنعت ساختمان


هوشمند سازی ساختمان

راهنمای هوشمند سازی ساختمان

مدیریت هوشمند ساختمان ،  Building management systemیا به اختصار BMS به مجموعه ای اقداماتی گفته می شود که برای استفاده حداکثری از امکانات یک بنا با صرف حداقل انرژی و هزینه ، نظارت پیوسته به بخش های گوناگون آن  و اعمال تغییراتی در ساختار فنی این سازه انجام می پذیرد . هوشمند سازی ساختمان که تحت برنامه ای یکپارچه ارتباطی منطقی میان ساختار عمرانی و الکترونیکی یک مجموعه ایجاد می نماید ، با در دست گیری سامانه های تهویه هوا (گرمایشی و سرمایش) ، آسانسور و پله های برقی ، دوربین های مدار بسته و سیستم روشنایی ، اعلام حریق و دزدگیر و همچنین ورودی اصلی سازه و درب پارکینگ با مصرف حداقل انرژی ، حداکثر کاربری را در اختیار کاربران قرار می دهد . اگرچه هوشمند سازی ساختمان در نگاه اول خرج تراشی گزاف و عملی غیر ضروری بنظر برسد ، اما مشاهده می شود که در بلند مدت به صرفه جویی چند برابری هزینه ها ، تردد آسان تر ساکنین ، افزایش طول عمر قطعات و تجهیزات ، تهیه گزارشی قابل استناد از کارکرد بخش های گوناگون و … منجر می گردد .