نیازمندیهای صنعت ساختمان


سیستم های ایمنی ساختمان

راهنمای خرید سیستم های ایمنی ساختمان

منظور از سیستم های ایمنی ساختمان وجود سامانه ای دو سویه می باشد ، این مجموعه از یک سو از ساکنین ساختمان و دارایی های آنان در برابر تهدیدات خارجی حراست کرده و از سویی دیگر در برابر حوادثی غیر مترقبه و خطر آفرین داخلی محافظت می کند . به عنوان مثال وجود انواع دزدگیرها ، نرده ها یا جداره های هوشمند ، حسگرها و دوربین های مدار بسته گوشه ای از ادواتی می باشند که عوامل نامطلوب خارجی را از محیط مذکور دور می سازند ، این در حالیست که سیستم های ایمنی ساختمان با داشتن سامانه اطفاء و اعلام آتش سوزی ، نشت گاز و همچنین ساختاری ضد بلایای طبیعی (مانند زلزله ، باد و باران شدید) ، آژیر اعلان خطر و یا مسدود سازی اتوماتیک جریان گاز یا برق از محتویات داخل ساختمان در برابر متحمل شدن خسارت نگهداری می کند . از سویی دیگر در نمونه های پیشرفته تر این محصول ، امکان شناسایی چهره افراد و اثر انگشت آنان به منظور اجازه تردد در قسمت های مختلف ، کنترل آسانسور و توقف در طبقاتی مشخص و همچنین اجازه تردد با ارائه کارت شناسایی وجود دارد که در برخی ادارات از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .