نیازمندیهای صنعت ساختمان


سیستم اعلام و اطفاء حریق

راهنمای خرید سیستم اعلام و اطفاء حریق

آتش سوزی یکی از سرسخت ترین دشمنان ابنیه امروزی می باشد که بدون توجه به کاربری ساختمان یا مواد تشکیل دهنده آن همه متعلقات سازه را در خود می سوزاند . اگرچه رعایت اصول ایمنی حرف اول را در مقابله با چنین حوادثی می زند ، اما اگر اتفاقی غیر مترقبه در فضایی کم تردد یا زمان تعطیلی یک بنا (عدم وجود عوامل انسانی) رخ دهد ، شخصی از شروع این معضل خطرناک آگاه نشده و زمانی برای مقابله با این پدیده ناگوار وجود ندارد ، در نتیجه بنای مذکور در زبانه های آتش خواهد سوخت . وجود چنین دلایلی در کنار تجارب تلخ سال های اخیر از آتش سوزی سبب شده است تا مدیران مجتمع های گوناگون و کارفرمایان در شرف ساخت سازه ای نوساز ، استفاده از  سیستم اعلام و اطفاء حریق را در دستور کار خود قرار داده تا در صورت بروز اولین نشانه های آتش سوزی اقدام به اطفای آن یا تقلیل این عارضه تا رسیدن نیروهای متخصص نمایند .