نیازمندیهای صنعت ساختمان


آنتن مرکزی

راهنمای خرید آنتن مرکزی

تا به حال به ساختمان هایی با چندین و چند آنتن تلوزیونی و دیش های ماهواره ای بر روی آن توجه کرده اید . این سازه ها که شاید محل زندگی خود شما نیز از این قاعده مستثنی نباشد ، به جز سیستم های تهویه ای ، منابع آب احتمالی ، طناب و رخت آویزهای سنتی و با وجود آنتن های فراوان و به اقتضای آن کابل های متعدد چنان ساختار شلوغ و سردرگم کننده ای بوجود آورده اند که علاوه بر بر هم زدن نمای ساختمان و شهر ، با وجود یک باد شدید ، باران یا برف به هم پیچیده شده و مستلزم صرف هزینه و زمانی چند باره برای ترمیم آن می باشد . این در حالیست که آنتن های موجود نیز با طول موج های متفاوت بر روی کارکرد یکدیگر تاثیر گذاشته و عملکرد دیگری را مختل می کنند . در چنین شرایطی آنتن مرکزی به عنوان آنتنی واحد که گیرنده های متعددی امکان اتصال به آن را دارند مطرح می گردد . در این وسیله که به علت وجود کاربران فراوان به ضعف عملکرد نیز دچار شده و استفاده از عناصر تقویتی ضروریست ، دیگر آنتن های فراوان و صدها متر سیم آنتن به چشم نخورده و این مجموعه طبق نظمی خاص به سرویس دهی به ساکنین مشغول می شود .