نیازمندیهای صنعت ساختمان


فراورده های بتنی

راهنمای خرید فراورده های بتنی

فرآورده یا product به محصولی گفته می شود که تحت فعالیت های انسانی از یک ماده خام به محصولی قابل استفاده تبدیل شود . با توجه به این تعریف ، فراورده های بتنی محصولاتی از ترکیب سیمان ، ماسه ، آب و افزودنی های شیمیایی هستند که با تزریق آن ها در قالب هایی کاربردی با توجه به نیاز انسان در زمینه های مختلف عمرانی ساخته می شوند . فراورده های بتنی دارای گستره وسیعی می باشند ، چراکه هر شئی از جنس بتن را می توان به عنوان عضوی از این گروه در نظر گرفت . جداول بتنی ، باکس های بتنی ، جداول نیوجرسی ساده و مسلح ، دیوارهای پیش ساخته خود ایستا ، جداول کانیوو و آبرو بتنی ، بلوک های دیواری ، کانال های آب ، سنگ فرش ها و رینگ های بتنی تنها بخشی از این فرآورده ها می باشند که روزانه با آن ها سروکار داشته و جزئی از زندگی شهری شده اند .

بتن و فراورده های بتنی